Η ψηφιακή βάση περιλαμβάνει τεκμήρια για τις πρώτες ύλες, τους φυσικούς πόρους και τα αγροτικά προϊόντα για την βυζαντινή Πελοπόννησο από τον 4ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Η συλλογή του υλικού εστιάζει στην καταγραφή των δεδομένων σε δύο άξονες: α) στον φυσικό χώρο (πόσιμα και υδρευτικά ύδατα, δάση και δασικός πλούτος, φυσικοί πόροι, θαλάσσιο περιβάλλον), και β) στην μεταβολή του φυσικού χώρου σε αξιοποιήσιμο, όπως σε καλλιεργημένες εκτάσεις, βοσκοτόπους ή αλιευτικούς τόπους-βιβάρια. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνεται επιπλέον και η εν γένει μεταποιητική δραστηριότητα (κρασί, λάδι, βαμβακερά, λινά και μεταξωτά υφάσματα, βυρσοδεψεία, πήλινα και γυάλινα αγγεία και σκεύη κ.λπ.). Αναλυτικότερα η βάση περιέχει πληροφορίες που τεκμηριώνονται από τις πρωτογενείς βυζαντινές πηγές (φιλολογικές, αφηγηματικές, ιστοριογραφικές, αγιολογικές,), τα δημοσιευμένα δεδομένα από την ανασκαφική και επιφανειακή έρευνα (αγροτικές εγκαταστάσεις, αγροικίες, βιοτεχνικά και εργαστηριακά κατάλοιπα, όπως μύλοι, ελαιοτριβεία, ληνοί, λατομεία, εγκαταστάσεις εξόρυξης, βαφεία, εργαστήρια υφαντικής, εργαστήρια κεραμικής, υαλουργίας, λιθοξοϊκής, μεταλλουργίας κ.λπ.), καθώς και τα αρχαιολογικά κινητά ευρήματα (επιγραφές, σφραγίδες, νομίσματα, εργαλεία καλλιέργειας, όπως φτυάρια, αξίνες, δρεπάνια, ινία κ.λπ.). Για την τεκμηρίωσή τους παρατίθενται η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, καθώς και διευκρινιστικά σχόλια και παρατηρήσεις. Τέλος, το έργο ολοκληρώνεται με την κατάρτιση διαδραστικού χάρτη, από όπου με έμφαση στον χώρο και στους πόρους γίνεται σύνθετη αναζήτηση από τον χρήστη.

Μέσα από την ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή και με τα κριτήρια αναζήτησης που τίθενται αναδεικνύεται ο πλούτος των πρώτων υλών, των φυσικών πόρων και των αγροτικών προϊόντων που χαρακτηρίζουν το φυσικό και το παραγωγικό τοπίο της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη εποχής. Η συνδυαστική αναζήτηση επιτρέπει την απομόνωση των γνωρισμάτων της κάθε θέσης και τις μεταβολές που συντελέστηκαν στα παραπάνω στη διάρκεια των αιώνων, αλλά και τον εντοπισμό του ιδιαίτερου χαρακτήρα της σε σχέση με άλλες γειτονικές ή μη περιοχές. Τα λήμματα στηρίζονται στην ενδελεχή αποδελτίωση των υφιστάμενων γραπτών και αρχαιολογικών πηγών.

 

Συντελεστές

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Άννα Λαμπροπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Μέλη της ομάδας έργου: Άννα Λαμπροπούλου, ιστορικός, Ηλίας Αναγνωστάκης, ιστορικός, Αναστασία Γιαγκάκη, αρχαιολόγος, Μαρία Λεοντσίνη, ιστορικός, Αγγελική Πανοπούλου, ιστορικός.
Εξωτερικός συνεργάτης: Μαρίλια Λυκάκη, ιστορικός.